Tarcica

Tarcica wykonywana zgodnie z wymaganiami klienta na życzenie impregnowana zanurzeniowo. Mamy możliwość suszenia tarcicy w komorach suszarniczych.
Oferujemy również drewno strugane obrabiane na najnowocześniejszych strugarkach.

1. Ogólnego przeznaczenia

 2. Budowlane   

 Impregnacja zanurzeniowa środkiem KUPRAFUNG  który zabezpiecza przed korozją biologiczną, również na życzenie ogniochronem, środek ten posiada wszelkie aprobaty techniczne, a także przydatność do zastosowania w budownictwie.